Konkurs za raspodjelu finansijskih sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2017.godini

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore (u daljem tekstu : Fond) finansiraće i sufinansirati projekte u 2017.godini značajne za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti pripadnika … Continue Reading →

Predstavljamo vam 4 CRNVO Lokalna resursna centra!

  Predstavljamo vam 4 CRNVO Lokalna resursna centra! Njihova sjedišta su u Bijelom Polju, Pljevljima, Ulcinju i Herceg Novom ali oni pokrivaju cijelu južnu i sjevernu regiju Crne Gore! Pogledajte … Continue Reading →

Zbor građana mjesne zajednice Lastva Seljanovo

Zbor građana mjesne zajednice Lastva Seljanovo održaće se dana 20.02.2017.godine, sa početkom u 18 časova, u prostorijama Doma kulture „Josip Marković“, u Donjoj Lastvi. Zbor građana saziva se radi izbora … Continue Reading →

Završna javna rasprava o Nacrtu Odluke o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu 22. februara – Budžet 20.103.000,00 € izdaci za projekte nevladinih organizacija 80.000,00 €

Sekretarijat za finansije, turizam i ekonomski razvoj Opštine Herceg-Novi obavještava gradane da će Javna rasprava po Nacrtu Odluke o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu biti održana u periodu od … Continue Reading →

Raspisan konkurs za finasiranje NVO u Herceg-Novom

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg- Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2017. godini. Na osnovu člana 4. Odluke o kriterijumima, … Continue Reading →

Poziv Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama – dostavljanje kontakt podataka za bazu NVO info

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama i tim EU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“ pripremaju web bazu NVO info sa ciljem prikupljanja podataka … Continue Reading →

Trening „Građanska participacija i javno zastupanje“

Danas je u Herceg-Novom završen trodnevni trening za nevladine organizacije iz Kotora, Tivta i Herceg-Novog na temu „Građanska participacija i javno zastupanje“. Trening su vodile Zorana Marković iz CRNVO i … Continue Reading →

Poziv za NVO iz Kotora, Tivta i Herceg-Novog : GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA I JAVNO ZASTUPANJE

CRNVO realizuje projekat „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U saradnji sa NVO Nada CRNVO lokalnim resursnim centrom za NVO sa … Continue Reading →

Poziv za NVO iz Kotora, Tivta i Herceg Novog : GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA I JAVNO ZASTUPANJE

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) realizuje projekat „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U saradnji sa NVO Nada CRNVO lokalnim … Continue Reading →