Herceg Novi: Završena Centralna javna rasprava o Nacrtu Strategije za mlade 2019-2022

Strategija za mlade tretira pitanje osnivanja Kancelarije za mlade kao referentnog tijela za pitanja mladih, obezbijeđivanje prostora za mlade kroz Omladinski klub ili Omladinski centar, ali i pitanje finansiranja programa … Continue Reading →

Herceg Novi: Poziv NVO da predlože 2 kandidata za člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa „Radio Televizija Herceg Novi“ DOO

Na osnovu člana 28 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizije Herceg Novi DOO („Sl.list CG-opštinski propisi“ broj 22/11 i 15/16), zbog isteka mandata trojici članova Savjeta Javnog … Continue Reading →

Resursni centar- Dom aktivizma u Crnoj Gori

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, 1. oktobra, u prostorijama EU info centra u Podgorici, predstavio Resursni centar za organizacije civilnog … Continue Reading →

Herceg-Novi: Raspodeljena sredstva u iznosu od 70.000 eura za 45 projekta i programa NVO

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za 2018. godinu. Komisija  je ocijenila projekte, planove i programe rada, te na osnovu toga … Continue Reading →

Ministarstvo javne uprave: Utvrđena lista nezavisnih procjenjivača

Ministarstvo javne uprave je utvrdilo Listu nezavisnih procjenjivača za 2018. godinu i objavilo na adresi- http://www.mju.gov.me/vijesti/185247/Utvrdena-lista-nezavisnih-procjenjivaca.html Ministarstvo javne uprave je utvrdilo i objavljuje LISTU NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA ZA 2018. GODINU po Javnom … Continue Reading →

Tivat: Odluka o raspodjeli sredstava za projekte NVO

Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama donela je odluku o raspodjeli 39.703,50 eura  za programe i projekte NVO. Za programe rada organizacijama koje imaju poseban status za Opštinu … Continue Reading →