ReLOaD2: Raspisan konkurs za projekte nevladinih organizacija iz Herceg Novog, Tivta, Kotora i Budve

Opštine Herceg Novi, Tivat, Kotor i Budva, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, raspisuju Konkurs nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na … Continue Reading →

Konkursi za finansiranje projekata NVO

Aktuelni konkursi za finansiranje projekata NVO: Ambasada Kraljevine Holandije objavila je  poziv za podnošenje prijava za MATRA 2022. Detalji poziva dostupni su na ovom linku: https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/montenegro/about-us/netherlands-fund-for-regional-partnership—matra   Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i … Continue Reading →

Sredstva za projekte NVO: Odluka Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na linku https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekatadrustvena-briga-o-djeci-i-mladima  možete pogledati Odluku o raspodjeli  sredstava za finansiranje projekata u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2021. godini, koju je donijelo  Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.  

Upitnik za građanke i građane: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija koordinira procesom ko-kreiranja novog Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori. Za građane je pripremljen poseban upitnik  https://forms.office.com/r/PsEG2gWvbk kako bi … Continue Reading →

Odluka o raspodjeli sredstava NVO: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na linku https://www.gov.me/dokumenta/b58f6363-36f7-460c-abba-d2e066b2b806 možete pogledati Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u oblasti instistucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podoblast podrška darovitim učenicima, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.  

Raspodjela sredstava NVO: Ministarsvo finansija i socijalnog staranja

Na linkovima ispod možete pogledati odluke koje je donijelo Ministarsvo finansija i socijalnog staranja: http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=711 Odluka o raspodjeli  sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i … Continue Reading →

Odluka o raspodjeli sredstava NVO:  Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Na linku https://www.gov.me/clanak/odluka-o-raspodjeli-sredstava-za-finansiranje-projekata-i-programa-nevladinih-organizacija-u-oblasti-razvoja-i-unapredenja-prava-manjinskih-naroda-i-drugih-manjinskih-nacionalnih-zajednica-u  možete pogledati Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2021. godini … Continue Reading →