Završna javna rasprava o Nacrtu Odluke o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu 22. februara – Budžet 20.103.000,00 € izdaci za projekte nevladinih organizacija 80.000,00 €

Sekretarijat za finansije, turizam i ekonomski razvoj Opštine Herceg-Novi obavještava gradane da će Javna rasprava po Nacrtu Odluke o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu biti održana u periodu od … Continue Reading →

Raspisan konkurs za finasiranje NVO u Herceg-Novom

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg- Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2017. godini. Na osnovu člana 4. Odluke o kriterijumima, … Continue Reading →

Poziv Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama – dostavljanje kontakt podataka za bazu NVO info

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama i tim EU projekta “Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori” pripremaju web bazu NVO info sa ciljem prikupljanja podataka … Continue Reading →

Poziv za NVO iz Kotora, Tivta i Herceg-Novog : GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA I JAVNO ZASTUPANJE

CRNVO realizuje projekat „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U saradnji sa NVO Nada CRNVO lokalnim resursnim centrom za NVO sa … Continue Reading →

Poziv za NVO iz Kotora, Tivta i Herceg Novog : GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA I JAVNO ZASTUPANJE

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) realizuje projekat „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U saradnji sa NVO Nada CRNVO lokalnim … Continue Reading →

Herceg-Novi: Rang lista kandidata za članstvo u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

U sladu sa članom 13. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Sl. list CG – opštinski propisi 1/16), Opština Herceg-Novi utvrđuje listu kandidata za članstvo u … Continue Reading →