Poziv za NVO iz Kotora, Tivta i Herceg Novog : GRAĐANSKA PARTICIPACIJA U DONOŠENJU ODLUKA I JAVNO ZASTUPANJE

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) realizuje projekat „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan od strane EU, a kojim upravlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. U saradnji sa NVO Nada CRNVO lokalnim … Continue Reading →

Herceg-Novi: Rang lista kandidata za članstvo u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

U sladu sa članom 13. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Sl. list CG – opštinski propisi 1/16), Opština Herceg-Novi utvrđuje listu kandidata za članstvo u … Continue Reading →

CRNVO u 2016

Godina na izmaku je za  Centar za razvoj nevladinih organizacija bila radna i puna izazova! Pogledajte kratak pregled aktivnosti u 2016. godini na linku – http://www.crnvo.me/…/article_f…/crnvo_u_2016_aktivizam-.pdf

Učili smo da pišemo projekte

Od 12-14.decembra u Tivtu je održan trening na temu “Pisanje projekata i prikupljanje sredstava” za lokalne NVO iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Ovo je 11 trening koji CRNVO u saradnji … Continue Reading →

CRNVO : Naučite da pišete projekte!

Poziv za prijavu : CRNVO Trening za pisanje projekata za NVO iz Herceg Novog, Kotora i Tivta. Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) realizuje projekat „Jače NVO, jača demokratija!“, koji je finansijski podržan … Continue Reading →

TACSO publikacija sa informacijama o donatorima

TACSO je objavio publikaciju koja sadrži veliki broj informacija o donatorima, vrstama donacija, kontakt inf. i drugim važnim informacijama! Koristite ovu publikaciju! http://tacso.org/doc/donnors_directory_2016_full.pdf Šta je TACSO? TACSO  (Tehnička podrška organizacijama civilnog … Continue Reading →

U Herceg Novom održan trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment” za NVO iz Kotora, Tivta i Herceg Novog

U organizaciji CRNVO i Lokalnog resursnog centra NADA u Herceg Novom je održan trening na temu “Strateško planiranje i organizacioni menadžment” za NVO iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Kako bi unapredili … Continue Reading →