Ministarstvo finansija i socijalnog staranja: Konkurs za projekte NVO do 29.novembra 2021.godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja raspisalo je  Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama … Continue Reading →

Opština Kotor raspisala konkurs za projekte i programe NVO

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti  raspisao je Javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2021. godinu. Konkurs je otvoren 30 dana … Continue Reading →

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja: Konkurs za NVO do 4.decembra 2021.godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavilo je  Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u 2021. godini “Podrška starijim licima za život u zajednici” . … Continue Reading →

Ministarstvo ekonomskog razvoja: Konkurs za NVO do 3.decembra 2021.godine.

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je  Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2021. godini u oblasti zaštite potrošača „Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori“. Rok za podnošenje prijava na … Continue Reading →