Centar za građansko obrazovanje: IV Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva-rok 10.02.2023.

  Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE  raspisao je IV Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog … Continue Reading →

Tivat: Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2023. godinu

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na sjednici održanoj 19.01.2023.godine donijela je Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom za 2023. godinu: Sredstva iz Budžeta dodijeljuju se nevladinim … Continue Reading →

Tivat:Odluka o izboru nezavisnih procenjivača za projekte NVO 2023.g.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u opštini Tivat,  razmatrajući prijave pristigle po javnom pozivu za izbor nezavisnih procjenjivača za 2023.godinu,  utvrdila je i objavila listu nezavisnih procjenjivača: Goran Đurović … Continue Reading →