CRNVO Resursni centar: Poziv za učešće na obuci ,,Strateško planiranje“ od 25. do 27.maja 2023.godine

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku za OCD na temu Strateško planiranje. Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu … Continue Reading →