Građanska alijansa:Objavljen konkurs za podršku projekata NVO dostavljenih do 3.jula 2023.godine

U okviru projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori” Građanska alijansa raspisuje konkurs za podršku nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, sa opštim ciljem doprinosa demokratizaciji, … Continue Reading →