Fond za aktivno građanstvo kroz dvije grant šeme podržao 9 projekata nevladinih organizacija

Fond za aktivno građanstvo podržao je projekte devet organizacija civilnog društva kroz dvije grant šeme: Aktivno učešće i Zajednica u akciji. Aktivno učešće Tokom otvorenog konkursa za grant šemu „Aktivno … Continue Reading →

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava: Konkurs za finansiranje projekata NVO otvoren do 27.jula 2023.godine

Ministarstvo  ljudskih i manjinskih prava objavilo je konkurse za finansiranje projekata nevladinih organizacija : https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-nvo-oblast-re  Javni konkurs “Stvarajmo uslove za punu inkluziju Roma i Egipćana u crnogorskom društvu”  https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-nvo-oblast-lgbti  Javni konkurs „Recimo NE diskriminaciji … Continue Reading →

Herceg Novi: Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta opštine Herceg Novi opredeljenih nevladinim organizacijama u 2023. godini

Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju raspisao je javni poziv za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih nevladinim organizacijama u 2023. godini. Pravo učešća imaju nevladine organizacije … Continue Reading →

Ministarstvo javne uprave: Za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU 190.429,68 eura

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“ br. 39/11 i 37/17), Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova … Continue Reading →