Građanska alijansa:Objavljen konkurs za podršku projekata NVO dostavljenih do 3.jula 2023.godine

U okviru projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori” Građanska alijansa raspisuje konkurs za podršku nevladinim organizacijama u Crnoj Gori, sa opštim ciljem doprinosa demokratizaciji, … Continue Reading →

CRNVO Resursni centar: Poziv za učešće na obuci ,,Strateško planiranje“ od 25. do 27.maja 2023.godine

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku za OCD na temu Strateško planiranje. Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu … Continue Reading →

Fond za aktivno građanstvo: Aktivno učešće – poziv za prijavljivanje sa projektnim prijedlozima

Kroz poziv „Aktivno učešće“ Fond za aktivno građanstvo želi da  osnaži organizacije civilnog društva i njihovo učešće u procesima donošenja odluka i jačanju demokratske kulture,  građanske svijesti i angažmana. Svrha … Continue Reading →

Fond za aktivno građanstvo:Zajednica u akciji – podržani projekti i poziv za dostavljanje prijedloga projekata

U prvom koraku Poziva “Zajednica u akciji” prijavljeno je ukupno 39 projektnih prijedloga, od čega 4 nisu zadovoljila formalne/adminstrativne uslove prihvatljivosti, te stoga nisu upućeni u postupak procjene od strane … Continue Reading →

CGO: Centar za građansko obrazovanje u okviru četvrtog konkursa M’BASE podržao 19 projekata NVO

Četvrti konkurs u okviru M’BASE programa objavljen je 10. januara 2023.godine, a do njegovog zaključenja, 10. februara, na adresu CGO-a stigle su 92 prijave projekata, od čega je podržano 19 … Continue Reading →