Ministarstvo javne uprave: Konkurs za finansiranje projekata i programa NVO-rok za podnošenje prijava 23.avgust

Ministarstvo javne uprave objavilo je poziv nevladinim organizacijama za podnošenje prijava za finansiranje projekata i programa u oblasti otvorenost javne uprave u 2023.godini: “ Javna uprava dostupna svima ” Pozivaju se … Continue Reading →

Ministarstvo kulture i medija:Konkurs za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti kulture i umjetnosti

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni konkurs Kultura spaja: od amatera do profesionalaca za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima kulture i umjetnosti. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja … Continue Reading →

Ministarstvo kapitalnih investicija: Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju za 2023. godinu

Ministarstvo kapitalnih investicija objavilo je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju za 2023. godinu. Rok za podnošenje prijava na … Continue Reading →

SMART Balkan projekat: Javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Crne Gore

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center … Continue Reading →

Kotor: Konkurs za finansiranje projekata i programa NVO iz budžetskih sredstava za 2023.godinu

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju  projekata i programa nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2023. godinu. Konkurs je otvoren 30 … Continue Reading →