Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

Danas je objavljen je konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.Više na http://www.mif.gov.me/rubrike/konkurs_igre_na_srecu/170272/Konkurs-za-raspodjelu-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-za-2017-godinu.html U skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od … Continue Reading →

NVO”Expeditio”Kotor: Poziv kotorskim NVO – sastanak radi zajedničke inicijative da se nevladinim organizacijama obezbijedi prostor za djelovanje

NVO”EXPEDITIO” poziva nevladine organizacije sa teritorije opštine Kotor da prisustvuju sastanku koji će se održati u srijedu 15. marta 2017. u 17h u kancelariji NVO “Expeditio” (Škaljari bb, Zgrada Šćekića … Continue Reading →