Hercegnovski dani interkulturalnosti

Hercegnovski dani interkulturalnosti – Unapređivanje tolerantnosti, dijaloga, poštovanja, razumijevanja… дана април 18, 2022 DRUŠTVO U vremenu podjela, degradacije kulture, raznolikih tumačenja i izvrtanja istorije, jačanja stereotipa, predrasuda, diskriminacije, sve većeg nedostatka tolerancije… … Continue Reading →

Integracija a ne asimilacija- Hercegnovski dani interkulturalnosti

Projektom “ Integracija a ne asimilacija- Hercegnovski dani interkulturalnosti“ koji je finansijski podržan od strane  Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  želimo da doprinijesemo promociji duha tolerantnosti, interkulturalnog dijaloga … Continue Reading →

Javna rasprava o tekstu Nacrta Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija u okviru javne rasprave o tekstu Nacrta Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, sa Akcionim planom za implementaciju ciljeva strategije … Continue Reading →

Ministarstvo odbrane: Konkurs za NVO-Rok za podnošenje prijava 30.april 2022.g

Ministarstvo odbrane poziva NVO da se prijave na konkurs  “Vojska u borbi protiv dezinformacija” za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblastievroatlantskih, evropskih integracija, institucionalnog i vanistitucionalnog obrazovanja. Rok … Continue Reading →

Herceg Novi:Predložite kandidate za Komisiju za raspodjelu sredstava NVO

Opština Herceg-Novi objavila je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinja za dva člana/ice Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Pozivaju sve nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori … Continue Reading →

Ministarstvo odbrane: Konkurs za finansiranje projekata NVO-rok 30.april 2022.

 Ministarstvo odbrane objavilo je Javni konkurs za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala: “Unapređenje integriteta transparentnosti u sektoru odbrane … Continue Reading →